twilight11.jpgtwilight12.jpgtwilight14.jpgtwilight15.jpg

 



 

ŠIAULIŲ MŽD 2013 M ŠAUDYMO VARŽYBOS

VARŽYBŲ NUOSTATAI

Bendroji dalis

VARŽYBŲ TIKSLAS: Populiarinti medžioklinio šaudymo

sportą draugijos narių tarpe, bei išaiškinti geriausius Šiaulių MŽD

medžiotojus – šaulius ir būrelius( klubus) daugiausiai dėmesio skiriančius šio sporto populiarinimui.

VARŽYBŲ VIETA: UAB ,,Vollit" šaudymo centras, Strazdai, Šiaulių rajonas

VARŽYBŲ DATA IR LAIKAS:

2013 m. rugpjūčio 17 d. 9 val.( varžybų atidarymas)

VARŽYBŲ DALYVIAI: Individualioje ir komandinėje įskaitoje iš kiekvieno Šiaulių MŽD būrelio ar klubo gali dalyvauti ne daugiau 6 medžiotojų, komandinėje įskaitoje vertinant 3-jų geriausiai pasirodžiusių

rezultatus.

Individualioje ,,Šernų siaubo" ( 5 šūviai lygiavamzdžiu šautuvu į ,,bėgantį šerną") rungtyje gali dalyvauti visi norintys, privalomose lygiavamzdžių šautuvų rungtyse sudalyvavę dalyviai ir bendroje įskaitoje surinkę 60 ir daugiau taškų.

DALYVIŲ REGISTRACIJA:

Išankstinė draugijoje Basanavičiaus 41, arba telefonu 440791,

važybų dieną nuo 8.15 iki 9 val.

Varžybų rungtys

1. Individualios- komandinės varžybos šaudant lygiavamzdžiais šautuvais

1.1. Šaudymas lygiavamzdžiu šautuvu stovint be atramos 35 m atstumu į taikinį Nr. 4 . Penki šūviai per 4 minutes.

1.2. Šaudymas lygiavamzdžiu šautuvu stovint be atramos 35 m atstumu į taikinį ,,Šernas".

Penki šūviai per 4 minutes.

II. Individualios – komandinės varžybos šaudant graižtviniais šautuvais

2.1. Šaudymas graižtviniu šautuvu stovint 100 metrų atstumu į taikinį ,,Stirninas" su atrama į medį. Penki šūviai per 5 minutes.

2.2. Šaudymas graižtviniu šautuvu gulint be atramos 100 metrų atstumu į taikinį ,,Lapė".

Penki šūviai per 5 minutes.

III. Individuali ( neįeinanti į komandinę įskaitą) pramoginė rungtis ,,Šernų siaubas", šaudant iš 35 m atstumo lygiavamzdžiu šautuvu į taikinį ,,bėgantis šernas". Penki šūviai.

Rezultatų skaičiavimas

Individualiose – komandinėse rungtyse, jeigu taikinyje randama daugiau kaip 5 šūviai – nubraukiami didžiausi taškai. Jeigu yra kliudyta linija skirianti taškus – užskaitomas didesnis rezultatas. Kiekvienoje rungtyje sumuojami abiejų pratimų rezultatai.

Nugalėtojų išaiškinimas

Individualioje įskaitoje abiejose rungtyse laimi dalyviai surinkę daugiausiai taškų. Dviems dalyviams surinkus vienodai taškų, lygiavamzdžių šautuvų rungtyje aukštesnę prizinę vietą laimi dalyvis daugiau taškų surinkęs į taikinį ,,Šernas", graižtvinių šautuvų rungtyje – daugiau taškų surinkęs į taikinį ,,Lapė". Esant ir šiam rezultatui lygiam, aukštesnę vietą lemia didesnis 5-tukų arba 10-tukų, 9- tukų ir t.t. skaičius.

Komandinėje įskaitoje abiejose rungtyse vertinami 3 -jų geriausiai pasirodžiusių kiekvienos komandos dalyvių rezultatai. Dviems komandoms surinkus vienodą taškų skaičių, aukštesnę vietą laimi komanda, kurios dalyviai bus užėmę aukštesnes vietas individualioje įskaitoje.

Bendrakomandinėje įskaitoje sumuojami komandų pasiekti rezultatai abiejose rungtyse, už pirmą vietą kiekvienoje rungtyje skiriant 5 taškus, už antrą vietą – 4, už trečią – 3, už ketvirtą – 2 ir už penktą vietą skiriant 1 tašką.

Komandai, vienoje rungtyje užėmusiai pirmą vietą, o kitoje rungtyje žemesnę negu penktą pridedamas vienas taškas.

Bendrakomandinėje įskaitoje dviems komandoms surinkus lygiai taškų, auktesnę vietą lemia lygiavamzdžių šautuvų rungtyje užmta vieta.

Individualioje pramoginėje rungtyje ,,Šernų siaubas" laimi dalyvis surinkęs daugiausiai taškų. Keliems dalyviams surinkus po lygiai taškų, persišaudoma po vieną šūvį iki geresnio rezultato, kol išaiškinami 3 geriausi šauliai.

Rezultatų paskelbimas, nugalėtojų apdovanojimas

Rezultatai suvedami ir paskelbiami, nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami tą pačią dieną, varžybų uždarymo metu.

Privalomos taisyklės

1. Draudžiama naudoti diržus ant šautuvų;

2. Draudžiama šaudyti mažesniu nei 222 Remington kalibro graižtviniu šautuvu;

3. Draudžiama dalyvauti varžybose apsvaigus nuo alkoholio ar kt. toksinių medžiagų;

4. Privaloma laikytis šių saugaus elgesio taisyklių reikalavimų:

- Į varžybų sektorių ginklus atsinešti ir išsinešti tik dėkluose;

- Užaisyti šautuvą, pradėti ir baigti šaudyti, eiti prie taikinių tik po sektoriaus teisėjo komandų;

- Šaudymo sektoriuje šautuvą laikyti tik taikinio kryptymi;

- Šaudymo sektoriuje varžybų metu gali būti tik pakviesti dalyviai ir teisėjai;

5. Nesilaikantiems šių taisyklių gali buti neleidžiama varžybose dalyvaut, arba sustabdomas dalyvavimas bei anuliuojami jau pasiekti rezultatai.

Šiaulių MŽD valdybos pirmininkas                                                                  Algirdas Baikauskas

 

Joomla templates by a4joomla