twilight11.jpgtwilight12.jpgtwilight14.jpgtwilight15.jpg

 


sernas


Informacija apie sprendimą dėl šernų populiacijos reguliavimo priemonių Lietuvos Respublikoje

 

Siekiant užkirsti kelią tolimesniam afrikinio kiaulių maro plitimui nuspręsta, kad nurodytose (2014 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES) Lietuvos Respublikos vietovėse, (išskyrus 2015 m. spalio 5 d. sprendimu Nr. B1-917) leidžiama medžioti medžiojamuosius gyvūnus su varovais ar šunimis ne dažniau kaip vieną kartą per mėnesį (toje pačioje medžioklės ploto vieneto dalyje (tame pačiame miško kvartale)). Tokiose medžioklėse dalyvavę medžiotojai ir naudoti šunys gali dalyvauti medžioklėse kitose Lietuvos Respublikos vietovėse ne anksčiau kaip po 6 dienų.

Kiekviename medžioklės ploto vienete (10 km2 (1000 ha) plote) gali būti ne daugiau kaip 10 šernų viliojimo vietų. Vienoje šernų viliojimo vietoje vienu metu naudojamo natūralaus pašaro ar masalo kiekis neturi viršyti 100 kg. Medžioklės plotų naudotojai privalo užtikrinti, kad gyvūnų viliojimo vietoje naudojamas natūralus pašaras ar masalas nebūtų pilamas tiesiai ant žemės, o į specialias talpas.

Kiekviename medžioklės ploto vienete medžioklės sezono metu turi būti sumedžiojama ne mažiau kaip 20 proc. vyresnių nei antramečių šernų.

Lietuvos Respublikoje esančiuose medžioklės ploto vienetuose šernų populiacija 2017 m. balandžio 15 d. negali viršyti 0,5 šerno medžioklės ploto vieneto 1 km2.

Nurodyta, kad šernų apskaita būtų tvarkoma ne rečiau kaip vieną kartą per metus (sausio-vasario mėnesiais atsižvelgiant į gamtines ir klimatines sąlygas) dalyvaujant medžioklės plotų naudotojams, miškų urėdijų ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovams.

Mėnesinės ataskaitos apie sumedžiotus šernus turi būti pateikiamos Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai.

VMVT Direktoriaus 2015 10 05 d. sprendimą Nr. B1-917 (pdf failas ) pridedame.

Joomla templates by a4joomla