twilight11.jpgtwilight12.jpgtwilight14.jpgtwilight15.jpg

 


LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL VILKŲ SUMEDŽIOJIMO PER 2015–2016 METŲ MEDŽIOKLĖS SEZONĄ LIMITO PATVIRTINIMO

2015 m. spalio 13 d. Nr. D1-736

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktu, Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo", 42 punktu, Vilko (Canis lupus) apsaugos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-699 „Dėl Vilko (Canis lupus) apsaugos plano patvirtinimo", 36 punktu ir atsižvelgdamas į savivaldybių administracijų pateiktus duomenis apie vilkų ūkiniams gyvūnams padarytą žalą bei mokslininkų pateiktas rekomendacijas:

1. T v i r t i n u 2015–2016 metų medžioklės sezonui 60 vilkų sumedžiojimo limitą.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. iš 1 punkte nustatyto vilkų sumedžiojimo limito skiriama sumedžioti:

2.1.1. Anykščių r., Kalvarijos, Prienų r. ir Tauragės r. savivaldybių teritorijose po 2 vilkus;

2.1.2. Alytaus r., Biržų r., Kaišiadorių r., Klaipėdos r., Rokiškio r. ir Vilkaviškio r. savivaldybių teritorijose po 3 vilkus;

2.1.3. Šilalės r. savivaldybės teritorijoje 4 vilkus;

2.2. iki 2015 m. gruodžio 31 d. neišnaudojus šio įsakymo 2.1.1.-2.1.3. papunkčiuose nurodytose savivaldybėse vilkų sumedžiojimo limito, jis Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių nustatyta tvarka panaudojamas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas

Joomla templates by a4joomla