twilight11.jpgtwilight12.jpgtwilight14.jpgtwilight15.jpg

 


siauliu mzd logotipas

K R E I P I M A S I S

Gerb. Šiaulių MŽD medžiotojų būrelių ( klubų) vadovai,

• Artėja balandis - tradicinis švaros mėnuo. Prašau pagal galimybes organizuoti savo plotuose talkas vis dar atsirandančių šiukšlių surinkimui ir išvežimui.. Gyvenkime ir ilsėkimės gražioje ir švarioje aplinkoje!!!!!! Kartu primenu, kad visi medžiotojai privalo surinkti ir išvežti iš po žiemos pasirodžiusias šiukšles ( kaip taisyklė alaus skardinės, čipsų ar kt. skanėstų pakeliai:)))))))) apie savo bokštelius, skirtus medžioklėms tykojant !!!!! Į tai jau atkreipė dėmesį miškų tarnybos vadovai, ir nenorėkime, kad dėl tokių dalykų jie pradėtų taikyti, ar siūlytų taikyti drausmines priemones.

• Kartu noriu paaiškinti dėl duomenų pateikimo medžiotojų sąvadui ir draugijos nario mokesčio.

• Taip, duomenis sąvadui medžiotojas N E M O K A M A I turi teisę pateikti bet kuriai, teisę duomenis kaupti turinčiai, institucijai, tačiau nereikia pamiršti, kad kiekvienas draugijos narys kasmet privalo sumokėti visuotinai patvirtintą nario mokestį ( Šiaulių MŽD - 10 Eur.). Medžiotojai duomenis sąvadui pateikdami pvz. kad ir sąjungai ,,Gamta" ir už tai, pažeisdami patvirtintą tvarką, dar mokėdami pinigus, tarsi deklaruoja ( daugeliu atvejų manau dėl nežinojimo) narystę organizcijai, kuriai nepriklauso. Labai prašau, nedarykime tokių klaidų, būkime pilnateisiais Šiaulių MŽD nariais, juk visi šiauliečių būreliai ir klubai, tuo pačiu ir jų nariai, yra Šiaulių MŽD nariai.

Pagarbiai, valdybos pirmininkas Algirdas Baikauskas

2016 03 23

 


Nutrauktas vilkų medžioklės sezonas.

Išnaudojus šio medžioklės sezono vilkų sumedžiojimo limitą, Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-847 vilkų medžioklės sezonas nutraukiamas, išskyrus Alytaus, Anykščių, Biržų, Kaišiadorių, Kalvarijos, Klaipėdos, Prienų, Šilalės, Tauragės rajonų savivaldybių teritorijas.

Įsakymo failą pridedame.

Su geriausiais medžiokliniais linkėjimais.

 


LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL VILKŲ SUMEDŽIOJIMO PER 2015–2016 METŲ MEDŽIOKLĖS SEZONĄ LIMITO PATVIRTINIMO

2015 m. spalio 13 d. Nr. D1-736

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktu, Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo", 42 punktu, Vilko (Canis lupus) apsaugos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-699 „Dėl Vilko (Canis lupus) apsaugos plano patvirtinimo", 36 punktu ir atsižvelgdamas į savivaldybių administracijų pateiktus duomenis apie vilkų ūkiniams gyvūnams padarytą žalą bei mokslininkų pateiktas rekomendacijas:

1. T v i r t i n u 2015–2016 metų medžioklės sezonui 60 vilkų sumedžiojimo limitą.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. iš 1 punkte nustatyto vilkų sumedžiojimo limito skiriama sumedžioti:

2.1.1. Anykščių r., Kalvarijos, Prienų r. ir Tauragės r. savivaldybių teritorijose po 2 vilkus;

2.1.2. Alytaus r., Biržų r., Kaišiadorių r., Klaipėdos r., Rokiškio r. ir Vilkaviškio r. savivaldybių teritorijose po 3 vilkus;

2.1.3. Šilalės r. savivaldybės teritorijoje 4 vilkus;

2.2. iki 2015 m. gruodžio 31 d. neišnaudojus šio įsakymo 2.1.1.-2.1.3. papunkčiuose nurodytose savivaldybėse vilkų sumedžiojimo limito, jis Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių nustatyta tvarka panaudojamas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas

 


sernas


Informacija apie sprendimą dėl šernų populiacijos reguliavimo priemonių Lietuvos Respublikoje

 

Siekiant užkirsti kelią tolimesniam afrikinio kiaulių maro plitimui nuspręsta, kad nurodytose (2014 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES) Lietuvos Respublikos vietovėse, (išskyrus 2015 m. spalio 5 d. sprendimu Nr. B1-917) leidžiama medžioti medžiojamuosius gyvūnus su varovais ar šunimis ne dažniau kaip vieną kartą per mėnesį (toje pačioje medžioklės ploto vieneto dalyje (tame pačiame miško kvartale)). Tokiose medžioklėse dalyvavę medžiotojai ir naudoti šunys gali dalyvauti medžioklėse kitose Lietuvos Respublikos vietovėse ne anksčiau kaip po 6 dienų.

Kiekviename medžioklės ploto vienete (10 km2 (1000 ha) plote) gali būti ne daugiau kaip 10 šernų viliojimo vietų. Vienoje šernų viliojimo vietoje vienu metu naudojamo natūralaus pašaro ar masalo kiekis neturi viršyti 100 kg. Medžioklės plotų naudotojai privalo užtikrinti, kad gyvūnų viliojimo vietoje naudojamas natūralus pašaras ar masalas nebūtų pilamas tiesiai ant žemės, o į specialias talpas.

Kiekviename medžioklės ploto vienete medžioklės sezono metu turi būti sumedžiojama ne mažiau kaip 20 proc. vyresnių nei antramečių šernų.

Lietuvos Respublikoje esančiuose medžioklės ploto vienetuose šernų populiacija 2017 m. balandžio 15 d. negali viršyti 0,5 šerno medžioklės ploto vieneto 1 km2.

Nurodyta, kad šernų apskaita būtų tvarkoma ne rečiau kaip vieną kartą per metus (sausio-vasario mėnesiais atsižvelgiant į gamtines ir klimatines sąlygas) dalyvaujant medžioklės plotų naudotojams, miškų urėdijų ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovams.

Mėnesinės ataskaitos apie sumedžiotus šernus turi būti pateikiamos Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai.

VMVT Direktoriaus 2015 10 05 d. sprendimą Nr. B1-917 (pdf failas ) pridedame.

 


SVEIKINAME

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos respublikinėse varžybose ,,Medžioklės rago" taurei laimėti, 2015-09-12 d. įvykusiose Plungėje, Šiaulių MŽD komanda graižtvinių šautuvų šaudymo į stirniną ir į lapę rungtyje tapo nugalėtoja.

Sveikiname šaunuolius komandos narius:

Antaną Akučką iš Tryškių – Linkuvos medžiotojų būrelio,

Arūną Balčytį iš Lygudų medžiotojų būrelio,

Ir Rimvydą Siurvilą iš Gilvyčių medžiotojų būrelio.

Nuoširdus ačiū Jums vyrai, už Šiaulių MŽD vardo garsinimą!

Daugiau informacijos apie varžybas ir jų rezultatus skaitykite: http://www.lmzd.lt/lt/naujienos/medziokles-rago-taure-siemet-iskeliavo-i/

Šiaulių MŽD valdybos pirmininkas Algirdas Baikauskas

 


siauliu mzd logotipas

2015 08 29 d. įvyko Šiaulių MŽD, tradicinė medžiotojų -veteranų šventė. Veteranus savo sodyboje, esančioje Taurakių kaime, Gruzdžių seniūnijoje, priėmė Meškuičių medžiotojų būrelis. Tai penktoji tokia šventė, kuri organizuojama kas du metai, į kurią kviečiami Šiaulių MŽD medžiotojai -veteranai turintys 40- ties ir daugiau metų medžiotojo stažą. Meškuičių būrelio vadovas Valdas Nausutis, aprodė puikiai įrengtą būreliui priklausančia sodybą, žvėrių dorojimo patalpas. Šiaulių MŽD valdybos pirmininkas Algirdas Baikauskas, veteranams papasakojo apie pastarųjų dviejų metų draugijoje nuveiktus darbus, apie medžioklės aktualijas, medžioklės taisyklių pasikeitimus. Būrelio sodybos šaudykloje veteranai dalyvavo jiems organizuotose šaudymo varžybose. Kuriose po persišaudymo 1-oji vieta atiteko Alfonsui Kastiuškai, 2-oji Stanislovui Butaučiui, 3-oji Vytautui Vaičiuliui.

Už puikų veteranų priėmimą Šiaulių MŽD dėkoja Meškuičių būrelio medžiotojams, pirmininkui Valdui Nausučiui, būrelio kulinarui Alvydui Kazlauskui už jo patiektus žvėrienos patiekalus ir ant laužo virtą labai gardžia žvėrienos sriubą.

Šiaulių MŽD valdybos narys Sigitas Bajorinas

 

 


siauliu mzd logotipasvollit logo

2015 08 22 d. įvyko Šiaulių MŽD 2015 m. šaudymo varžybos kuriose dalyvavo trylika komandų.

Nugalėtojai bendroje komandinėje įskaitoje i:

1 vieta Tryškių-Linkuvos medžiotojų būrelis 465 taškai

2 vieta Lygūdų medžiotojų būrelis 460 taškų

3 vieta Gilvyčių medžiotojų būrelis 456 taškai

Rezultatus asmeninėje ir komandinėje įskaitose žiūrėkite: Excel failas.

 


 


siauliu mzd logotipasvollit logo

ŠIAULIŲ MŽD 2015 M ŠAUDYMO VARŽYBOS

VARŽYBŲ NUOSTATAI

Bendroji dalis

VARŽYBŲ TIKSLAS: Populiarinti medžioklinio šaudymo

sportą draugijos narių tarpe, bei išaiškinti geriausius Šiaulių MŽD

medžiotojus – šaulius ir būrelius( klubus) daugiausiai dėmesio skiriančius šio sporto populiarinimui.

VARŽYBŲ VIETA: UAB ,,Vollit" šaudymo centras, Strazdai, Šiaulių rajonas

VARŽYBŲ DATA IR LAIKAS: 2015 m. rugpjūčio 22 d. 9 val.( varžybų atidarymas)

VARŽYBŲ DALYVIAI: Individualioje ir komandinėje įskaitoje iš kiekvieno Šiaulių

MŽD būrelio (klubo) dalyvauja po 5 narius ( tik Šiaulių MŽD nariai). Komandai vertinami 3-jų geriausiai pasirodžiusių rezultatai.

Skaityti daugiau...

Joomla templates by a4joomla