Šiaulių MŽD ataskaitinis suvažiavimas

2020 metų liepos 23 dieną, 17.30 val. Šiaulių MŽD patalpose (Basanavičiaus 41) įvyks Šiaulių MŽD ataskaitinis suvažiavimas.

Darbotvarkėje:

1. Valdybos ataskaita;

2. Revizijos komisijos ataskaita;

3. Dėl žvejo nario mokesčio padidinimo;

4. Einamieji klausimai.

Šiaulių MŽD valdyba