Pro memoria

Sausio 15 dieną po sunkios ligos mirė ilgametis Šiaulių MŽD narys, ,,Tauro rago“ TV laidos prodiuseris Artūras Čalutka. Netekome patyrusio medžiotojo, linksmo ir nuoširdaus žmogaus, gabaus žurnalisto, kurio kuriamose laidose ne tik turėjome galimybę susipažinti su aktualiais medžioklės, aplinkos apsaugos klausimais, tačiau plačiai buvo nušviečiama ir Šiaulių draugijos vykdoma veikla.

            Reiškiame gilią užuojautą velionio šeimai, o jo atminimas visados išliks jį pažinojusių širdyse.

Šiaulių MŽD valdyba