twilight11.jpgtwilight12.jpgtwilight14.jpgtwilight15.jpg

 


 

Šiaulių žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė rengia projektą ,,Vietos plėtros strategijos iki 2023 metų parengimas". Visi mėgstame ir valgome žuvį, tai ir pareiškime savo nuomonę, ką galvojame apie šio ūkio sektoriaus būklę, kuria kryptimi jis turėtų vystytis, kokios žuvies produkcijos mums trūksta?

Šią anketą rasite čia ir adresu: www.siauliuzrvvg.lt

 


siauliu mzd logotipasvollit logo

 


 

2017 07 28 d. UAB " Vollit" šaudymo centre Šiaulių raj. Strazdų kaime, įvyko Šiaulių medžiotojų ir žvejų draugijos 2017 m. medžioklinio šaudymo varžybos. Dalyvavo 13 komandų. Varžybų rezultatai yra sekantys:

Graižtvavamzdžių šautuvų grupė

Asmeninėje įskaitoje :

I vieta – Arūnas Balčytis ( Lygudų m.b. ) 96 taškai

II vieta – Tomas Čižauskas ( Gilvyčių m.b. ) 96 taškai

III vieta – Modestas Juščius ( Bazilionų m.b. ) 93 taškai

Komandų rezultatai :

1. Gilvyčių m. būrelis 254 taškai

2. Bazilionų m. būrelis 225 taškai

3. Gubernijos m. būrelis 216 taškų

4. Toločių m. būrelis 211 taškų

5. Lygudų m. būrelis 211 taškų

6. Kuršėnų m. būrelis 194 taškai

7. Šelvėnų m. būrelis 191 taškas

8. Pakapės m. būrelis 184 taškai

9. Tryškių-Linkuvos m. būrelis 166 taškai

10. Gruzdžių m. būrelis 138 taškai

11. Šakynos m. būrelis 68 taškai

12. Ginkūnų m. būrelis 5 taškai

Lygiavamzdžių šautuvų grupė

Asmeninėje įskaitoje :

I vieta – Modestas Juščius ( Bazilionų m.b. ) 82 taškai

II vieta – Benas Maračiauskas ( Bazilionų m.b. ) 74 taškai

III vieta – Simas Petraitis ( Gubernijos m.b. ) 74 taškai

Komandų rezultatai :

1. Bazilionų m. būrelis 226 taškai

2. Gilvyčių m. būrelis 197 taškai

3. Gubernijos m. būrelis 193 taškai

4. Lygudų m. būrelis 185 taškai

5. Šelvėnų m. būrelis 174 taškai

6. Pakapės m. būrelis 149 taškai

7. Tryškių-Linkuvos m. būrelis 140 taškų

8. Toločių m. būrelis 137 taškai

9. Kuršėnų m. būrelis 123 taškai

10. Tyrelio m. būrelis 113 taškai

11. Gruzdžių m. būrelis 107 taškai

12. Šakynos m. būrelis 36 taškai

13. Ginkūnų m. būrelis 14 taškų

Bendras komandų rezultatas

1. Bazilionų m. būrelis 451 taškas

2. Gilvyčių m. būrelis 451 taškas

3. Gubernijos m. būrelis 409 taškai

4. Lygudų m. būrelis 396 taškai

5. Šelvėnų m. būrelis 365 taškai

6. Toločių m. būrelis 350 taškų

7. Pakapės m. būrelis 333 taškai

8. Kuršėnų m. būrelis 317 taškų

9. Gruzdžių m. būrelis 245 taškai

10. Tryškių-Linkuvos m. būrelis 156 taškai

11. Tyrelio m. būrelis 113 taškų

12. Šakynos m. būrelis 104 taškai

13. Ginkūnų m. būrelis 19 taškų.

 


2017 LMŽD varžybų rezultatus galite rasti čia

 


siauliu mzd logotipas

 

 

Teisės medžioti suteikimo egzaminas


 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisija (toliau – Komisija) 2017 m.  gegužės-birželio mėnesiais organizuoja asmenų, norinčių tapti medžiotojais, egzaminus.

Egzaminai vyks sekančia tvarka:

Šiaulių MŽD  2017 m. gegužės 5 d.

Šiaulių ir Pakruojo MŽD  gegužės 12 d

Kelmės MŽD 2017 m. gegužės 19 d.

Mažeikių ir Plungės MŽD 2017 m. gegužės  26 d.

Joniškio ir Radviliškio MŽD   birželio 2 d.

Akmenės ir Telšių MŽD birželio 9 d.

Papildomas egzaminas 2017 m. rugsėjo  8 d.

Teorijos egzaminas vyks Šiaulių medžiotojų ir žvejų draugijos patalpose (J. Basanavičiaus g. 41, Šiauliai). Praktinių įgūdžių patikrinimo egzaminas vyks Vollit šaudymo centre, esančiame Strazdų kaime, Gruzdžių seniūnijoje, Šiaulių rajone.

Egzaminų pradžia 9.00 val.

Asmenys pageidaujantys įgyti teisę medžioti Komisijai iki 2017 m. gegužės 3 d. turi pateikti šiuos dokumentus ir jų kopijas (dokumentų originalai, įsitikinus kopijų tikrumu, grąžinami juos pateikusiam asmeniui):

1. asmens dokumentą su fotonuotrauka, kuriame būtų nurodyta gimimo data arba asmens kodas;

2. pažymėjimą apie baigtus medžiotojų kursus ir atliktą stažuotę, baigusiems biomedicinos aukštojo ar aukštesniojo mokslo diplomo (kopiją) ir priedą apie studijų metu išklausytą medžioklės kursą ir išlaikytą atitinkamą egzaminą;

3. prašymą Komisijai leisti laikyti medžioklės egzaminą;

4. pažymą iš sveikatos priežiūros įstaigos, forma 049/a;

5. pažymą apie nuolatinę (deklaruotą) gyvenamąją vietą;

6. pažymą ar asmuo nėra teistas už tyčinius nusikaltimus;

7. pažymas apie tai ar asmuo nėra padaręs administracinių teisės pažeidimų susijusių su medžioklę ar žūklę reglamentuojančiais teisės aktų reikalavimų nesilaikymu, neteisėtu ginklo panaudojimu, kėsinimusi į nuosavybę ar viešąją tvarką;

8. dvi amžių atitinkančias fotonuotraukas, skirtas dokumentams įforminti.

Medžioklės egzamino teorijos ir šaudymo egzaminai vyksta Komisijos nurodytoje vietoje. Visas išlaidas susijusias su egzamino laikymu (šautuvo nuoma, šoviniai, šaudyklos paslaugos, patalpų nuoma ir pan.) padengia egzaminuojamasis.

Medžioklės egzaminą sudaro teorijos egzaminas ir šaudymo egzaminas. Pirmiausia laikomas teorijos egzaminas, o jį išlaikius – šaudymo egzaminas.

Dokumentai priimami Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamente  (M.K. Čiurlionio g. 3, Šiauliai, 1.2 kab.).

Smulkesnė informacija teikiama Šiauliuose, tel.: (8 41)  596 420.

Pastaba:

Esant poreikiui Komisija egzaminų grafiką gali koreguoti, pakeitimai ir visa kita informacija medžioklės egzamino klausimais bus skelbiama Lietuvos Respublikos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento interneto svetainėje.

http://srd.am.lt/VI/index.php#a/3618

 


siauliu mzd logotipas

Šiaulių MŽD medžiotojų būrelių ( klubų) pirmininkų dėmesiui

Nuo 2016 metų balandžio 1 dienos, vadovaujantis Aplinkos ministro 2015-12-18 d. įsakymu Nr. D1-936, keičiama medžioklės lapo forma.

 

Pagarbiai,

Valdybos pirmininkas Algirdas Baikauskas

 


siauliu mzd logotipas

K R E I P I M A S I S

Gerb. Šiaulių MŽD medžiotojų būrelių ( klubų) vadovai,

• Artėja balandis - tradicinis švaros mėnuo. Prašau pagal galimybes organizuoti savo plotuose talkas vis dar atsirandančių šiukšlių surinkimui ir išvežimui.. Gyvenkime ir ilsėkimės gražioje ir švarioje aplinkoje!!!!!! Kartu primenu, kad visi medžiotojai privalo surinkti ir išvežti iš po žiemos pasirodžiusias šiukšles ( kaip taisyklė alaus skardinės, čipsų ar kt. skanėstų pakeliai:)))))))) apie savo bokštelius, skirtus medžioklėms tykojant !!!!! Į tai jau atkreipė dėmesį miškų tarnybos vadovai, ir nenorėkime, kad dėl tokių dalykų jie pradėtų taikyti, ar siūlytų taikyti drausmines priemones.

• Kartu noriu paaiškinti dėl duomenų pateikimo medžiotojų sąvadui ir draugijos nario mokesčio.

• Taip, duomenis sąvadui medžiotojas N E M O K A M A I turi teisę pateikti bet kuriai, teisę duomenis kaupti turinčiai, institucijai, tačiau nereikia pamiršti, kad kiekvienas draugijos narys kasmet privalo sumokėti visuotinai patvirtintą nario mokestį ( Šiaulių MŽD - 10 Eur.). Medžiotojai duomenis sąvadui pateikdami pvz. kad ir sąjungai ,,Gamta" ir už tai, pažeisdami patvirtintą tvarką, dar mokėdami pinigus, tarsi deklaruoja ( daugeliu atvejų manau dėl nežinojimo) narystę organizcijai, kuriai nepriklauso. Labai prašau, nedarykime tokių klaidų, būkime pilnateisiais Šiaulių MŽD nariais, juk visi šiauliečių būreliai ir klubai, tuo pačiu ir jų nariai, yra Šiaulių MŽD nariai.

Pagarbiai, valdybos pirmininkas Algirdas Baikauskas

2016 03 23

 


Nutrauktas vilkų medžioklės sezonas.

Išnaudojus šio medžioklės sezono vilkų sumedžiojimo limitą, Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-847 vilkų medžioklės sezonas nutraukiamas, išskyrus Alytaus, Anykščių, Biržų, Kaišiadorių, Kalvarijos, Klaipėdos, Prienų, Šilalės, Tauragės rajonų savivaldybių teritorijas.

Įsakymo failą pridedame.

Su geriausiais medžiokliniais linkėjimais.

 


LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL VILKŲ SUMEDŽIOJIMO PER 2015–2016 METŲ MEDŽIOKLĖS SEZONĄ LIMITO PATVIRTINIMO

2015 m. spalio 13 d. Nr. D1-736

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktu, Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo", 42 punktu, Vilko (Canis lupus) apsaugos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-699 „Dėl Vilko (Canis lupus) apsaugos plano patvirtinimo", 36 punktu ir atsižvelgdamas į savivaldybių administracijų pateiktus duomenis apie vilkų ūkiniams gyvūnams padarytą žalą bei mokslininkų pateiktas rekomendacijas:

1. T v i r t i n u 2015–2016 metų medžioklės sezonui 60 vilkų sumedžiojimo limitą.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. iš 1 punkte nustatyto vilkų sumedžiojimo limito skiriama sumedžioti:

2.1.1. Anykščių r., Kalvarijos, Prienų r. ir Tauragės r. savivaldybių teritorijose po 2 vilkus;

2.1.2. Alytaus r., Biržų r., Kaišiadorių r., Klaipėdos r., Rokiškio r. ir Vilkaviškio r. savivaldybių teritorijose po 3 vilkus;

2.1.3. Šilalės r. savivaldybės teritorijoje 4 vilkus;

2.2. iki 2015 m. gruodžio 31 d. neišnaudojus šio įsakymo 2.1.1.-2.1.3. papunkčiuose nurodytose savivaldybėse vilkų sumedžiojimo limito, jis Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių nustatyta tvarka panaudojamas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas

 


sernas


Informacija apie sprendimą dėl šernų populiacijos reguliavimo priemonių Lietuvos Respublikoje

 

Siekiant užkirsti kelią tolimesniam afrikinio kiaulių maro plitimui nuspręsta, kad nurodytose (2014 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES) Lietuvos Respublikos vietovėse, (išskyrus 2015 m. spalio 5 d. sprendimu Nr. B1-917) leidžiama medžioti medžiojamuosius gyvūnus su varovais ar šunimis ne dažniau kaip vieną kartą per mėnesį (toje pačioje medžioklės ploto vieneto dalyje (tame pačiame miško kvartale)). Tokiose medžioklėse dalyvavę medžiotojai ir naudoti šunys gali dalyvauti medžioklėse kitose Lietuvos Respublikos vietovėse ne anksčiau kaip po 6 dienų.

Kiekviename medžioklės ploto vienete (10 km2 (1000 ha) plote) gali būti ne daugiau kaip 10 šernų viliojimo vietų. Vienoje šernų viliojimo vietoje vienu metu naudojamo natūralaus pašaro ar masalo kiekis neturi viršyti 100 kg. Medžioklės plotų naudotojai privalo užtikrinti, kad gyvūnų viliojimo vietoje naudojamas natūralus pašaras ar masalas nebūtų pilamas tiesiai ant žemės, o į specialias talpas.

Kiekviename medžioklės ploto vienete medžioklės sezono metu turi būti sumedžiojama ne mažiau kaip 20 proc. vyresnių nei antramečių šernų.

Lietuvos Respublikoje esančiuose medžioklės ploto vienetuose šernų populiacija 2017 m. balandžio 15 d. negali viršyti 0,5 šerno medžioklės ploto vieneto 1 km2.

Nurodyta, kad šernų apskaita būtų tvarkoma ne rečiau kaip vieną kartą per metus (sausio-vasario mėnesiais atsižvelgiant į gamtines ir klimatines sąlygas) dalyvaujant medžioklės plotų naudotojams, miškų urėdijų ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovams.

Mėnesinės ataskaitos apie sumedžiotus šernus turi būti pateikiamos Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai.

VMVT Direktoriaus 2015 10 05 d. sprendimą Nr. B1-917 (pdf failas ) pridedame.

Joomla templates by a4joomla